ПОРТФОЛИО

Техническо обслужване и/или абонаментно поддържане на парови, котелни или смесени топлинни централи и прилежащите им периферни инсталации. Наши клиенти са МОЛ БЪЛГАРИЯ, КЕНДИ, КСЕЛА БЪЛГАРИЯ, КЕНДИ ФАРМА, БАЛКАНФАРМА и други.

Извършен монтаж и подвръзка на промишлена газова инсталация за захранване на втори компресор за компресиран природен газ и изработка на пункт за зареждане на транспортируеми съоръжения за пренос на компресиран природен газ.

Доставка на технологично оборудване и изработка и монтаж на промишлена газова инсталация и колектори за захранване на 20 бр. газови горелки към промишлено съоръжение за производство на варови продукти.

Извършени доставка, монтаж и подвръзка на технологично оборудване за захранване на газова горелка в асфалтова база собственост на Щрабаг ЕАД

Изработване на технологично оборудване (ГРТ / ГРЗТ / ГРП) съгласно изискванията на възложителите за налягане, дебит и работен флуид.