ЗА НАС

Основния предмет на дейност на фирма “ГАЗТЕХНИК” ЕООД е проучване, проектиране, изграждане, доставка, монтаж, сервиз, ремонт и преустройство на битови и промишлени съоръжения с повишена опасност (газови инсталации и уреди, водогрейни и парни котли, както и прилежащите им инсталации за гореща вода и/или пара, ресивери и резервоари за течни и газови флуиди).

Фирмата е основана през 2020 г., а от 11.2020 г. е вписана в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) с № Бл104, като лице което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност.

Квалифициран персонал, материална и техническа обезпеченост е стремежът ни за предоставяне на качествени услуги. Съчетанието на тези три така важни ресурса, в условията на конкурентна пазарна среда, прави фирмата предпочитан изпълнител на услуги в областта на газопреносните системи.