“ГАЗТЕХНИК” ЕООД

Проучване, проектиране, изграждане, сервиз и поддръжка на газови инсталации, уреди и съоръжения с повишена опасност

Професионализъм
Доверен екип
Персонален подход
1
20211105_144057
За нас
Основния предмет на дейност на фирма “ГАЗТЕХНИК” ЕООД е проучване, проектиране, изграждане, доставка, монтаж, сервиз, ремонт и преустройство на битови и промишлени съоръжения с повишена опасност (газови инсталации и уреди, водогрейни и парни котли, както и прилежащите им инсталации за гореща вода и/или пара, ресивери и резервоари за течни и газови флуиди).
30 +
Доволни клиенти
10 +
Корпоративни партньори
30 +
Готови проекти
Защо нас ?

Услуги

Фирма ГАЗТЕХНИК ЕООД  е вписана в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) с № Бл104 и може да извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност

Проектиране

Екипът ни предлага разработване на проекти за битови, обществено-административни и промишлени обекти.

Изграждане

При изграждането ГАЗТЕХНИК залага на висококачествено и сертифицирано оборудване, материали и специалисти.

Сервиз, поддръжка и технически прегледи

Фирмата ни предлага абонаментно техническо обслужване, съгласно изискванията на нормативната уредба на ДАМТН

Преустройство на съоражения с повишена опастност (СПО)

Ангажираме се да извършим необходимото за нуждите на клиента преустройство, съобразявайки се с всички аспекти на технологичното оборудване

Портфолио