Портфолио на фирма "Газтехник" ЕООД

Техническо обслужване и/или абонаментно поддържане на парови, котелни или смесени топлинни централи и прилежащите им периферни инсталации. Наши клиенти са МОЛ БЪЛГАРИЯ, КЕНДИ ООД, КСЕЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД, КЕНДИ ФАРМА, РАТЕК ООД, МЕТАЛКОМ ИНВЕСТ ЕООД и други.

Извършен монтаж и подвръзка на промишлена газова инсталация за захранване на втори компресор за компресиран природен газ и изработка на пункт за зареждане на транспортируеми съоръжения за пренос на компресиран природен газ.

Доставка на технологично оборудване и изработка и монтаж на промишлена газова инсталация и колектори за захранване на 20 бр. газови горелки към промишлено съоръжение за производство на варови продукти.

Извършени доставка, монтаж и подвръзка на технологично оборудване за захранване на газова горелка в асфалтова база собственост на Щрабаг ЕАД

Изработване на технологично оборудване (ГРТ / ГРЗТ / ГРП) съгласно изискванията на възложителите за налягане, дебит и работен флуид.

Извършваме изграждане, ремонт, преустройство на тръбопроводи за хранително-вкусвата, фармацевтичната и химическата промишленост

Доставка на технологично оборудване за пропан бутан. Изработка и монтаж на битова газова инсталация която се състои от резервоар за пропан бутан, газова инсталация и газов котел осигуряващ отопление и битова гореща вода. Това е едно добро решение за локална газификация на имота Ви когато сте извън зоните на централната газопреносна система.

Извършени доставка, монтаж и подвръзка на технологично оборудване за захранване на газови инсталации към котелни помещения собственост на ДЗЗД ДЖЕН-ДУИ.

Направете запитване

Газтехник ЕООД