Портфолио на фирма "Газтехник" ЕООД

Преустройство на АГСС (автомобилни газоснабдителни станции) за пропан - бутан на територията на страната, състоящо се от цялостна подмяната на тръбопроводи и арматура за газ с нови, съобразно заложените изисквания в одобреният проект.

Преустройство на промишлена газова инсталация за природен газ, състоящо се в демонтаж на газопроводи към съществуващ асфалтосмесител и изграждане на нова инсталация за захранване на нов асфалтосмесител, собственост на ЩРАБАГ ЕАД

Изграждане на промишлена газова инсталация в предприятие за производство на топлинна и електроенергия – ТЕЦ гр. Ихтиман. Газификацията се състои в изграждане на инсталация, захранвана от транспортируеми бутилкови групи за компресиран природен газ, посредством газо-регулаторни табла за високо налягане, площадков газопровод, газо-регулаторен пункт и вътрешна газова инсталация за захранване на когенератор.

Изграждане на промишлена газова инсталация за пропан-бутан за захранване на комбинирана газова горелка към асфалтосмесител, собственост на ПЪТНИЖЕНРИНГ АД

Изграждане на промишлена газова инсталация в предприятие за производство на електрически велосипеди. Газификацията се състои в изграждане на инсталация захранвана от централна газопреносна система, посредством площадков газопровод, газо-регулаторно табло и вътрешна газова инсталация за захранване на горелки за сушилни и бояджийски камери.

Техническо обслужване и/или абонаментно технически поддържане на промишлени газопроводи, газо-регулаторни табла и прилежащата им регулираща, предпазна и отсекателна арматура. Наши клиенти са училища, детски градини, предприятия - КЕНДИ ООД, РАТЕК ЕООД, БАЛГЕРИЪН ТРАК СЕРВИС ООД, ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД, АУСТРОТЕРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД, НОВИРА ЕООД, СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ, СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА, ЩРАБАГ ЕАД, Е-ВЕЛОКС ООД, БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА АД, БУЛАУТО ЕООД и др.

Техническо обслужване и/или абонаментно поддържане на парови, котелни или смесени топлинни централи и прилежащите им периферни инсталации. Наши клиенти са МОЛ БЪЛГАРИЯ, КЕНДИ ООД, КСЕЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД, РАТЕК ООД, МЕТАЛКОМ ИНВЕСТ ЕООД и други.

Извършен монтаж и подвръзка на промишлена газова инсталация за захранване на втори компресор за компресиран природен газ и изработка на пункт за зареждане на транспортируеми съоръжения за пренос на компресиран природен газ.

Доставка на технологично оборудване, изработка и монтаж на промишлена газова инсталация и колектори за захранване на 20 бр. газови горелки към промишлено съоръжение за производство на варови продукти.

Извършени доставка, монтаж и подвръзка на технологично оборудване за захранване на газова горелка в асфалтова база, собственост на Щрабаг ЕАД

Изработване на технологично оборудване (ГРТ / ГРЗТ / ГРП) съгласно изискванията на възложителите за налягане, дебит и работен флуид.

Извършваме изграждане, ремонт, преустройство на тръбопроводи за хранително-вкусвата, фармацевтичната и химическата промишленост

Доставка на технологично оборудване за пропан-бутан. Изработка и монтаж на битова газова инсталация, която се състои от резервоар за пропан-бутан, газова инсталация и газов котел осигуряващ отопление и битова гореща вода. Това е едно добро решение за локална газификация на имота Ви, когато сте извън зоните на централната газопреносна система.

Извършени доставка, монтаж и подвръзка на технологично оборудване за захранване на газови инсталации към котелни помещения собственост на ДЗЗД ДЖЕН-ДУИ.

Направете запитване

Газтехник ЕООД