Отностно фирма "Газтехник" ЕООД

Кой сме ние ?

Основния предмет на дейност на фирма “ГАЗТЕХНИК” ЕООД е проучване, проектиране, изграждане, доставка, монтаж, сервиз, ремонт и преустройство на битови и промишлени съоръжения с повишена опасност (газови инсталации и уреди, водогрейни и парни котли, както и прилежащите им инсталации за гореща вода и/или пара, ресивери и резервоари за течни и газови флуиди).

История

Фирмата е основана през 2020 г., а от 11.2020 г. е вписана в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) с № Бл104, като лице което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност.

30 +
Доволни клиенти
10 +
Корпоративни партньори
30 +
Готови проекти

Предоставяне на качествени услуги

Квалифициран персонал, материална и техническа обезпеченост е стремежът ни за предоставяне на качествени услуги. Съчетанието на тези три така важни ресурса, в условията на конкурентна пазарна среда, прави фирмата предпочитан изпълнител на услуги в областта на газопреносните системи.

Направете запитване

Газтехник ЕООД