Услуги на фирма "Газтехник" ЕООД

Фирма ГАЗТЕХНИК ЕООД  е вписана в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) с № Бл104 и може да извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност.

Целта ни е да предложим на нашите клиенти оптимално персонализирано решение съобразно нуждите им от изграждане, преустройство и/или поддържане на инсталациите и съоръженията.

Стремежът ни е за предоставяне на пълен инженеринг, които обединява всички дейности свързани с инвестиционното намерение, проектирането, изпълнението и поддръжката, спазвайки всички нормативни уредби, както и всички изисквания на възложителя.

Проектиране

Екипът на ГАЗТЕХНИК предлага разработване на проекти за битови, обществено-административни и промишлени обекти.

Проектите са съобразени с изискванията, отразени във всички български нормативни документи и стандарти към съоръженията с повишена опасност, а също така отговарят и на въведените европейски норми, отнасящи се до съответните дейности. Проектите съчетават технически издържани решения и икономическа целесъобразност, осигуряващи безаварийна експлоатация и пожаробезопасност.

Изграждане

При изграждането ГАЗТЕХНИК залага на висококачествено и сертифицирано оборудване, материали и специалисти.

Стремим се да предложим цялостна услуга по организирането и изпълнението на дейности по изработване, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация на газопроводи, отоплителни инсталации, газови съоръжения, парни инсталации, станции за компресиран природен газ, технологични линии и съоръжения и др.

Сервиз, поддръжка и технически прегледи

Фирмата ни предлага абонаментно техническо обслужване, съгласно изискванията на нормативната уредба на ДАМТН, както и съдействие за безопасната и безаварийна експлоатация на съоръженията с повишена опасност.

Експлоатацията и поддръжката включва дейности, чието изпълнение е фокусирано върху това съоръженията и инсталациите да функционират оптимално и без прекъсване на работния процес на клиента.

Част от услугите които предлагаме са:

 • регулярни прегледи и профилактика на инсталации и съоръжения;
 • настройки и наладки на съоръжения;
 • подмяна на дефектирали/износени части, арматура, съоръжения и уреди;
 • проверка, настройка и ремонт на ограничителни устройства (предпазно – изпускателни /отсекателни клапани, газ-сигнализационни системи, пресостати и нивосигнализиращи системи, КИПиА системи);
 • периодични технически прегледи на СПО, с и без изпитване на:
  • резервоари, ресивери и др.;
  • парни/водогрейни котли и др.;
  • инсталации за ВВГ и ПГ и др.
 • оптимизиране документацията на съоръженията;
 • оказване на пълно съдействие на клиентите ни пред органите на ДАМТН.

Преустройство на съоръжения с повишена опасност (СПО)

ГАЗТЕХНИК се ангажира да извърши необходимото за нуждите на клиента преустройство, съобразявайки се с всички аспекти на технологичното оборудване, както и с изискванията, отразени в българските нормативни документи и стандарти към съоръженията с повишена опасност.

Направете запитване

Газтехник ЕООД